lojbo jufsisku
Lojban sentence search

Total: 24 result(s)
petso
gismu rafsi: pet x1 is 10^{15} of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). See also grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, picti, terto, xatsi, xecto, xexso, zepti, zetro
picti
gismu rafsi: pic x1 is a trillionth [10^{-12}] of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). Cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, terto, xatsi, xecto, xexso, zepti, zetro.
terto
gismu rafsi: tet x1 is a trillion [10^{12}] of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). Cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, xatsi, xecto, xexso, zepti, zetro.
xatsi
gismu rafsi: xat x1 is 10^{-18} of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). See also grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xecto, xexso, zepti, zetro.
xecto
gismu rafsi: xet cto x1 is a hundred [100; 10^2] of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). Cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xexso, zepti, zetro.
xexso
gismu rafsi: xex x1 is 10^{18} of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). Cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu. litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, zepti, zetro.
zepti
gismu rafsi: zep x1 is 10^{-21} of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). (cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, xexso, zetro)
zetro
gismu rafsi: zet x1 is 10^{21} of x2 in dimension/aspect x3 (default is units). Cf. grake, mitre, snidu, stero, delno, molro, kelvo, xampo, gradu, litce, merli, centi, decti, dekto, femti, gigdo, gocti, gotro, kilto, megdo, mikri, milti, nanvi, petso, picti, terto, xatsi, xecto, xexso, zepti.